Nybörjarkurs

I år hade vi nöjet att genomföra utbildningar i vår egen föreningsbigård som finns i direkt anslutning till Önnestads Naturbruksgymnasium.
Utbildningen kom att innehålla både teoretiska och praktiska övningar allt för att deltagarna skulle känna sig bekväma som nyblivna biodlare. Efter avslutad kurs fortsatte nybörjarna att deltaga tillsammans med övriga medlemmar i föreningsbigården under biårets tisdagsträffar.
Intresset för utbildningen var stor och från början var det tänkt att bli två kurser, med totalt 18 deltagare.
Men så kom Corona. Efter en del funderingar och trixande bestämde vi oss för att trots allt köra nybörjarkursen, men med färre antal deltagare, så vi kunde hålla avstånd. Några som hade anmält sig valde att avstå, detta p.g.a. Corona pandemin. Slutligen var det 10 deltagare som genomförde kursen.
Till våren 2021 kommer vi åter anordna nybörjarkurs och då förhoppningsvis i vårt nya föreningshus som bli placerat i föreningsbigården. Under tiden för kursen kommer deltagarna där ha tillgång till 1 – 2 bikupor som man på egen hand får sköta om. Självklart med handledning om och när det behövs. Kursen genomförs i två delar med att vi under vår och försommar träffas 8 – 10 gånger med den teoretiska delen och den praktiska delen fortsätter att utföras ute i föreningsbigården och då under resten av biåret.