Året som gått, 2020

Ännu ett verksamhetsår har gått och vi har tagit oss närmre målet med egen föreningsbigård och lokaler för vårt ändamål.
Som ni säkert sett i något forum har vi kämpat hårt för att gå kommunen till mötes vad det gäller typen av lokal då de i början ansåg att lokal i form av moduler inte var ämnade för tomten.
Med ett tillfälligt bygglov kunde vi gå vidare och göra en riktig ansökan vilket ledde till nya utmaningar trots att byggnaden var färdig och hade tydliga tekniska dokumentationer och planlösningar ville kommunen få ny detaljerade ritningar i samband med bygglovsansökan.
När dessa väl var inlämnade kom det en ny punktlista med frågeställningar, dessa har föreningen tacklat på ett bra sätt och gett kommunen svar.
Vi har upprättat en brandskyddsplan samt ritning.
Kommunen ansåg att den befintliga handikapptoaletten inte var godkänd enl. dagens regler. Vårt mål är att vi skall vara tillgängliga för alla i samhället och därför är dessa förändringar självklara. Den befintliga handikapptoaletten kommer att byggas om, lika så skall vi bygga en ramp till entrén och göra bigården tillgänglig för rörelsehindrade. För att finansiera detta har vi sökt medel ur sparbanksstiftelsen men ej fått svar ännu.
Med väl bygglovet klart har vi under de sista veckorna kunnat jobba med markberedningen för grund, vatten, avlopp och el. Vi har till och med fått huskroppen på plats.
En annan nöt har varit den ekonomiska biten. Kravet från Jordbruksverket är att man kan begära en utbetalning då vi redovisar kvitto för vårt gjorda utlägg. I samarbete med Bodbörsen och Skåne Ess och det förskott vi fått från Jordbruksverket har vi kunnat göra en delbetalning på 400 000kr vilket har gjort att vi kunnat gå vidare få huset levererat och begärt utbetalning från jordbruksverket. Här är såklart fler aktörer som bidragit till våra framgångar, men dessa får vi redovisa separat.
Under hösten och våren kommer vi att träffas för att göra vårt föreningshus till precis det vi vill få ut av det. Tänk stort!
Handlingsplaner för det fortsatta arbetet håller på att tas fram genom Leader gruppen.
Föreningshuset har tagit stor del av vår tid, men för det har det inte varit stiltje i föreningsbigården.
Trots att ett virus slagit hårt mot gemensamma aktiviteter och träffar har vi lyckats sköta samhällena i föreningsbigården med gemensamma insatser. Under året har vi lyckats hålla workshops, ungdomsverksamheter, utbildningar och drottningodling och många fler aktiviteter tack vare vår föreningsbigård. Vår placering har även gett föreningen möjlighet att ta emot spontana besökare och intresset har varit stort. Vår närvaro kommer att yttra sig ännu mer nu när vi har ett eget föreningshus.

Med dessa ord summerar vi detta projekt och konstaterar att det gångna året varit lyckat och vi är övertygade om att detta kommer att glädja och förstärka föreningen även kommande år.
Vi vill tacka alla medlemmar som bidragit med kloka idéer och närvaro i detta projekt.