Vårt samarbete med kulturhuset Barbacka


Under vintern 2019 fick vi en förfråga från kulturhuset Barbacka om vi ville inleda ett samarbeta med dom och om det fanns möjlighet att sätta ut bikupor där.
Kulturhuset Barbacka ligger bakom järnvägsstationen i Kristianstad, intill Tivoliparken och är Kristianstads kommuns mötesplats för kultur för, med och av barn och ungdomar.
Dvs en mötesplats för kulturintresserade barn och ungdomar, där de kan utföra dans, teater, musik och bild. Men även en plats dit man kan gå och fika och barnen kan leka en stund. De arrangerar även föreställningar i musik och teater.
Ida och Britt-Marie från styrelsen bestämde möte med Lina, verksamhetschef för Barbacka, och vi diskuterade hur ett samarbete skulle kunna se ut och om det ens var möjligt att sätta ett par bikupor hos dom.
Deras första förslag var upp på taket, men då försvann möjligheten att allmänheten skulle kunna se kuporna och vara med vid kuporna om så önskades.
Istället ansågs deras innegård kunna bli en bra plats, där fanns en plats bakom några vinbärsbuskar som borde vara tillräckligt avskilt, men ändå så att de syns och det gick att komma fram till dom.


Utsättningen av kuporna blev lite senare än vad som för början var tänkt, men i slutet maj 2020 flyttades två helt nya skälderhuskupor, som Barbacka själv har målat, med tillhörande bimassa in på innegården på kulturhuset Barbacka.
Avläggarna som hade tillsats i kuporna var starka och bimassan växte sig snabbt fina och stora och drog in bra med mat.
Fortfarande var vi lite nervösa för placeringen av kuporna, skulle bina bli störda om det var aktiviteter där och skulle bina störa besökare som ville fika ute?
Redan ett par veckor senare hade Barbacka sitt stora kulturläger då ungdomar under ett par veckor runt midsommar samlas på Barbacka och går kurser i måleri, dans och teater. Vid en av våra tillsyner av kuporna kom vi dit och det var ungdomar på hela innergården, precis bredvid kuporna hade de satt upp sin scen och kvällen innan hade det varit framträdande med musik. Ingen hade märkt av bina och flera av ungdomarna visste inte ens att det stod två bikupor i buskarna precis där de stod. Det tog vi som ett gott tecken på att uppställningsplatsen skulle fungera bra framöver.
Det skulle även visa sig att just placeringen av bikuporna var bättre än vi kunnat tänka oss. Förutom att de står innanför låsta grindar och därför inte kan bli utsatta för vandalism, står de precis framför två stora fönster. Detta gör att nästan varje gång vi är där för tillsyn så får vi publik av nyfikna besökare på Barbacka som står och tittar på under tiden vi är inne i kuporna.


Detta i sin tur väcker många frågor och det blir alltid en stund med diskussion och frågor efteråt. Under några veckor på högsommaren hade Barbacka sommarstängt, men arbetet med bina fortskred och en första slungning av honung. Ca 15 kg slungades och tappades i burkar. Burkar som Barbacka sen fick tillbaka för att själv etiketterade med sina egendesignade etiketter. Något som var väldigt uppskattat av
personalen på Barbacka. Även personalen på Barbacka visar stort intresse och kommer alltid med många frågor och funderingar. Alla tycker de att det är spännande och roligt att vi är där och följer arbetet med bina med stort intresse.


I september i år hade Barbacka invigning av Hållbarhetsveckan och önskade då även inviga sina bikupor.
Vi ställde upp med barn och ungdomar från föreningens barn- och ungdomsverksamhet som kom dit, berättade om bi, biodling och hur det är att vara biodlare. Med oss hade vi honung, salvor, ljus, cerat, fröer m.m. till försäljning.
Samtidigt satte vi upp ett provisoriskt slungrum inne på Barbacka där vi slungande deras egna hösthonung, skördad ur kuporna ett par veckor tidigare. Eventet blev mycket uppskattat både från personalen på Barbacka och även från allmänheten som visade stor nyfikenhet och stort intresse för vår verksamhet och slungningen. I slungrummet kunde de se den mörka hösthonungen rinna ur slungan, för att på ett bord sidanom få möjlighet att smaka på den och andra produkter från en bikupa.
Nu är bikuporna invintrade för den här säsongen, aktiviteten i kuporna har lugnat ner sig och vår tillsyn är inte lika ofta. Från slungningen nu på hösten blev det ytterligare 15 kg honung som så snart den blivit klar, skall levereras till kulturhuset Barbacka.
Nästa säsong fortsätter vårt samarbete och vi hoppas på många besökare som kommer och tittar på de fina bikuporna och visar lika stort intresse för våra bi och biodling som den här säsongen.