Nyhetsbrev Februari 2024

Årets förening 2024

Kristianstadsbygdens Biodlarförening.

Hjärtliga gratulationer till er alla. Ja, än en gång har vår förening utsetts till Årets förening och den 3 februari på Distriktets Årsmöte fick vi mottaga denna överraskning. Vi fick ett presentkort att handla för på Interflora. Årets andra medlemsmöte hade vi tisdagen den 6 februari kl. 18:30. Denna kväll fikade vi på fastlagsbullar / semlor. Kvällen ägnades åt att styrelsen presenterade upplägget för kommande säsong och gav förslag på några aktiviteter samt berättade om mycket annat.

Under januari månad har vi som vanligt legat lågt med aktiviteter i vårt föreningshus. Många utav oss behöver en välbehövlig vila från bina efter ett hektiskt år. Däremot har kanske en del av oss tvingats skotta snö då vi fick lite vinter. Helt utan aktivitet i vårt föreningshus har det inte varit. Styrelsen har träffats och haft konstituerande möte samt styrelsemöte. Vi välkomnar vår nya styrelsemedlem Mats Ekvall.

Föreningen hade i januari månad även ett månadsmöte där föreläsare Mathis Kögel berättade om honungsbedömningsreglementet och han hade med sig olika sorters honung som han pratade kring och som vi provsmakade samt pollen och bibröd. Efter fikat så berättade vår egen honungsbedömningsgrupp hur det fungerar i vår förening. Var sätter man sin burk som man vill få bedömd? När sker bedömningarna? Vilka papper ska jag ha med mig och fylla i? Vem sitter i honungsbedömningsgruppen?

Det blev en intressant kväll som var välbesökt och många frågor och härliga diskussioner blev det.

När styrelsen har träffats har vi börjat spåna på hur vi kan lägga upp kommande säsong och vilka aktiviteter som ligger i pipeline. Mycket tid har ägnats åt nybörjarutbildningen där vi har 35 intresseanmälningar så här långt, men där vi har bestämt att vi ska ha max 20 deltagare. Några som har visat intresse har tackat nej till att deltaga i utbildningen den här säsongen men önskar att få stå kvar på listan till nästa säsong. Skulle du vilja hjälpa oss att hålla i nybörjarutbildningen så är du varmt välkommen att höra av dig. Vi har även gått igenom vår ekonomi och där är fortsatt några konton som vi behöver justera, gått igenom Zettle, bestämt hur, när och vem som ska lämna vårt vax för rengöring, skapat ett separat konto för vår studieresa, diskuterat trädfällning och upprensning av tomten. Vidare har diskussioner förts kring hur och när vi tar oss an och fixar till vårt ”bibliotek”, pratat om att föreningen ska planera en egen vårutbildning som förläggs till en lördag där även andra föreningar kan bjudas in, pratat om att föreningen ska ansöka om olika bidrag och söka pengar från olika fonder, vilka workshops ska vi ha och vad ska vi ha för aktiviteter i vår föreningsbigård under säsongen med mera.

Vi är ju långt ifrån klara med allt planerande utan behöver Er hjälp och vi hoppas att ni medlemmar hjälper oss, så har du förslag på aktiviteter eller andra förslag så kom och berätta eller maila oss.

Den 3 februari var tre av styrelsemedlemmarna på Distriktets Årsmöte. Distriktets valberedning hade haft en intensiv höst med att finna nya styrelsemedlemmar då många avgick, bland annat ordförande. Ny ordförande för distriktet valdes Jan Bjernler från Kristianstads Biodlarförening. Det blev intensiva diskussioner under dagen om bland annat föreningsdemokrati, lokaler, pengar och aktiviteter som distriktet anordnar. Det blev lite rörigt kring vem i lokalen som hade rösträtt och dagen blev historisk då vi hade en votering och senast en sådan ägde rum var för 15 år sedan. Slutligen kunde vi enas om dagens viktigaste beslut att:

Vid nästa års årsmöte har alla föreningsmedlemmar närvarorätt men inte rösträtt. Ett ordinarie ombud alt. Ersättare, per uppfyllt 20 – tal medlemmar i sin förening har också rösträtt. För vår förening innebär det att vi kan ha 7 ombud eller ersättare vid nästa årsmöte för distriktet.

På distriktets årsmöte ventilerades även kvalitetsproblemet med årets etiketter. Leo berättade att under de senaste 3 veckorna så har det inkommit klagomål till SBRs styrelse och att nya etiketter är beställda och då kommer problemet att vara åtgärdat. Diskussionen landade även i frågor kring reklamationsrätt och att några medlemmar inte tyckte om att sigillet hade så permanent klister. Leo svarade att angående reklamationsrätt så får varje enskild medlem höra av sig till SBR så behandlar de ärenden efterhand som de kommer in men också att styrelsen ska ta upp detta på nästa styrelsemöte. Angående sigillet så sa Leo att det är meningen att sigillet ska sitta fast på burkarna, det är inte meningen att man ska kunna öppna upp och återansluta för det har med livsmedelssäkerheten att göra. Därför sitter sigillet på burken till 100%.

Innan årsmötet avslutades så avtackades alla tidigare styrelsemedlemmar och revisorer som slutade med presentkort, sedan korades Skånes Honungsmästare och Årets Förening som jag glädjande inledde med. Skånes Honungsmästare blev Andreas Larsson som tillhör Hässleholms Biodlarförening.

Dagen avslutades med föreläsning av Thomas Henriksson och Johanna Adolfsson som berättade om nätverket av regionala rådgivare inom bihälsa. Dessa rådgivare är komplement till bitillsynen och stöttas av SLU. Vi fick veta lite mer om sammetsgetingen och hur vi förebygger amerikansk yngelröta och hur vi som biodlare kan få en framgångsrik biodling med friska bin. När det gäller sammetsgetingen så är frågan När vi får den till Sverige och inte Om. Här vill ansvariga få hjälp av biodlare att rapportera in och hålla extra koll på sin bikupa. Mer information kring detta kommer på ett senare medlemsmöte.

I nästa nyhetsbrev kommer vi att presentera ett schema på vilka aktiviteter som kommer att äga rum under säsongen i föreningsbigården och vilka kommande workshops som är aktuella men avslutningsvis vill vi presentera en workshop som du redan nu kan gå in och anmäla dig till. Blir det många som anmäler sig så tittar vi på ytterligare tider. Du anmäler dig till info@kristianstadsbf.se

OBS! Kom ihåg att kontrollera föreningens hemsida och dess kalender.

Tisdagen den 27 februari – tisdagsträffarna startar upp kl. 18 – 21.

Tisdagen den 5 mars startar nybörjarutbildningen kl. 18 – 21.

Söndagen den 10 mars kl. 13 – 16, workshop i korttillverkning med scrapbookingteknik.

Onsdagen den 13 mars är det medlemsmöte kl. 18:30, föreläsare Monica Larsson som föreläser om biets näringsbehov och hur och när ska man använda fodringen under året och vilken typ av foder för olika moment.

Workshops gällande mjöd, biborstar , salva och cerat kommer inom kort.

Välkomna!