Byggdagbok 1

Det är mycket som skall falla på plats innan första spadtaget får tas.
Som ni säkert sett i något av våra forum har vi kämpat hårt för att få vårt bygglov beviljat av Kristianstad kommun.
Detta för att gå kommunen till mötes vad det gäller typen av lokal då de i början ansåg att lokal i form av moduler inte var ämnade för tomten.
Med ett tillfälligt bygglov kunde vi gå vidare och göra en riktig ansökan vilket ledde till nya utmaningar och trots att byggnaden var färdig och hade tydliga tekniska dokumentationer och planlösningar ville kommunen få ny detaljerade ritningar i samband med bygglovsansökan.
När dessa väl var inlämnade kom det en ny punktlista med frågeställningar, dessa har föreningen tacklat på ett bra sätt och gett kommunen svar.
Vi har upprättat en brandskyddsplan samt ritning.
Kommunen ansåg att den befintliga handikapptoaletten inte var godkänd enl. dagens regler. Vårt mål är att vi skall vara tillgängliga för alla i samhället och därför är dessa förändringar självklara. Den befintliga handikapptoaletten kommer att byggas om, lika så skall vi bygga en ramp till entrén och göra bigården tillgänglig för rörelsehindrade.
För att finansiera detta har vi sökt medel ur sparbanksstiftelsen 1826, svar på denna ansökan vänats i december 2020.
Slutligen godkände Kristianstad kommun vår bygglovsansökan och vi fick denna godkänd.
En annan svår nöt har varit den ekonomiska biten och denna har Leif i styrelsen arbetat mycket med. Kravet från Jordbruksverket är att man kan begära en utbetalning då vi redovisar kvitto för vårt gjorda utlägg. I samarbete med Bodbörsen och Skåne Ess och det förskott vi fått från Jordbruksverket har vi kunnat göra en delbetalning på 400 000kr vilket har gjort att vi kunnat gå vidare få huset levererat och begärt utbetalning från Jordbruksverket.

Nästa