Nyhetsbrev oktober 2022

Efter en hektisk period hos oss alla med invintring av bina och slutslungning är det nu skönt att få tid till annat i bivärlden eller att bara helt enkelt koppla av.
I vår förening så innebär den här tiden på året att vår föreläsnings- och workshopssäsong drar igång på allvar och från och med nu kommer nyhetsbrevet till er varje månad också.
Vår medlem Lennart Nilsson som varit biodlare en bit över 60 år, med mer än 500 samhällen som mest, föreläste för oss den 12 oktober kring yngelrummet, svärmning av samhället och hur invintring kan göras. Det blev en fantastisk kväll med många frågor och diskussioner och föreläsningen var fullsatt. Förslag som kommit in på workshops och föreläsare från våra medlemmar kommer vi att berätta mer om på vårt årsmöte som vi håller onsdagen den 23 november, men önskar du få hålla i en workshop eller ha en föreläsning så hör av dig till någon i styrelsen.  
På årsmötet den 23 november är det viktigt att du som medlem kommer. Vårt årsmöte kommer även att gästas av föreläsare.  
Framöver på tisdagarna behöver vi sortera våra biramar för att skicka iväg en del på tvätt, vi ska smälta vax, reparera våra kupor och snickra ramar. Kom gärna till vårt föreningshus och hjälp till eller kom och bara umgås. Har vi någon trädgårdsintresserad i vår förening så behöver vi även göra en hel del höst och vinterarbete i vår trädgård. Kanske vi ska köpa in lite lökar och plantera så det blir fint till våren nu innan marken fryser och blir hård?
Styrelsen träffades den 7 september,  3 oktober och 24 oktober då diskuterades följande: ( – komplett styrelseprotokoll finns som vanligt att läsa i föreningspärmen som ligger i vårt föreningshus)  
Kassör  meddelade att vi har ca: 30 000 på vårt konto. Till detta kommer kontantkassan som är 2 000 kr.  
Leader: Leif Persson informerade om Leader-projektet. Det slutliga datumet för projektet var den 30 juni år 2022. Föreningen gjorde denna sin slutliga rapport till Jordbruksverket, den 29 juni år 2022. Vi väntar nu på återkoppling.Barbacka: Britt-Marie Persson framförde att Barbacka´s bikupor skötes om och detta sker en gång per vecka, kontinuerligt under hela säsongen. En drottning har ersatts med ny. Föreningen har slungat Barbackas honung. Barbacka har meddelat att de är mycket glada och tacksamma för det engagemang som föreningen visar.
Barbacka har tillsammans med föreningen tagit fram en reklamskylt för sina kupor.
Aktiviteter : Mötet föreslog att gemensamt undersöka vad som kan göras så fler medlemmar besöker/deltager under de ordinarie tisdagar då bigården skötes om.  

Mötet föreslog, gemensamt, att en uppföljningskurs i biodling planeras och genomförs med start i februari samt en enkel drottningodlingskurs.

Barngruppen ska också fortsätta att vara aktiv.  
2 / 3
Workshops fortsätter att planeras för. Bra vore om någon/några fler medlemmar kan bidra med förslag till aktivitet, också att kunna hjälpa till under dessa tillfällen.
Föreningsbigården: Till nästa år 2023 föreslogs att tisdagarna organiseras upp. Viktigt att information varje tisdag ges till deltagare om vad som först är viktigt att göra i bigården. Två till tre arbetsgrupper som sköter om bigården och en ledare till varje grupp. Tre skötselpärmar med register som är anpassade efter hur bikuporna är placerade / numrerade. Övrigt arbete som t.ex. reparation och underhåll av kupor och ramar, trädgårdsskötsel, rep och underhåll av föreningshus inne- och ute m.m. göres därefter. Styrelsen måste se till så att medlemmar i övrigt gör mer insatser än idag.En White board eller ett blädderblock som placeras vid entrén, där anteckningar
har gjorts om kvällens aktiviteter är bra så var och en ser vad som behövs göras.  
                       
Andelskupa: Tre blivande biodlare har visat intresse teckna andelar i andelsbikupan.
Övriga frågor:  

 • · Styrelsen tar kontakt med personer som kan vara tänkta som föreläsare vid de resterande medlemsmötena under året.
 • · Styrelsen framförde ett tack för den färgglada målning/tavla som Valla Wellman skänkt till föreningen.
 • · Förslag på att brevlåda för föreningen sättes upp
 • · Sopkärl är beställda för placering vid föreningshus.
 • · Hemsida där styrelsen generellt anser att denna fungerar bra.  

            Önskemål finns om att kalenderns utseende förändras, mer info får plats.                          

 • · Robert Lindsjö ordnar med att de två bästa av föreningen bedömda honungsburkarna lämnas in till distriktet.  
 • · Förslag att föreningen köper in tröjor med reklamtryck på. Vid föreningens deltagande i event eller dylikt är detta, viktigt då att föreningen namn syns.  
 • · Robert Lindsjö påminde om diverse insättningar på föreningens bankkonto, som tidigare beslutats om, skulle överföras till ett separat konto i föreningen, som senare kunde användas som del till en gemensam resa för medlemmarna.  
 • · ”Sponsortavla” i trä till föreningen som tidigare pratats om, är nu under skapande med möjlighet att snart kunna hämtas.  
 • · Årsmötet planeras  

Årsrapport
Med risk för att vara tjatig vill vi påminna om årsrapporten. Ta med den till årsmötet eller maila uppgifterna till Leif Persson, leif@kristianstadsbf.se  
Höstens-/ vinterns program
Vi ligger i startgroparna för att ta fram ett program för hösten och vintern 2022 / 2023. Vi vill gärna ha förslag på ämnen för kommande föreläsningar och aktiviteter. I nyhetsbrevet efter vårt årsmöte kommer vi att presentera ett mer detaljerat program kring vad som kommer att hända framöver.3 / 3Kalendarium
Varje tisdag kl. 18 – 21 träffas vi i föreningshuset.
Onsdagen den 23 november kl. 18:00 – ca:21 – Årsmöte  + Föreläsare i Föreningshuset i Önnestad.Lördagen den 26 november kl. 11- ca 14– Workshop med Noemi – Vi nåltovar vars två ulltomtar och fikar. Se inbjudan nedan. Anmälan görs till britt-marie@kristianstadsbf.se  
Lördagen den 10 december kl. 11- 13 Barngruppen träffas för adventspyssel / julfika och öppet hus för nya barn och ungdomar samt deras föräldrar. Anmälan görs till britt-marie@kristianstadsbf.se
Tisdagen den 6 december kl. 18:00  – vi avslutar året med en glöggträff + mingeln.Övrigt:

 • · Bivänligaste kommunen utsedd i Sverige – Kristianstad som kommun hamnade på 19 plats medans vi säger Grattis till Sollentuna som för andra året i rad knep förstaplatsen, som den bivänligaste kommunen i Sverige.
 • · Världskongressen 2025 kommer att arrangeras av Skandinavien.