Nyhetsbrev februari 2021

Så här i årets första nyhetsbrev vill vi önska alla god fortsättning på det nya året och att
det blir ett bra biodlingsår. Vi hoppas också att pandemin ska släppa sitt grepp så att vi
så småningom kan träffas på riktigt.

Leadergruppens- och styrelsens arbete under januari har till övervägande del varit
inriktad på att arbeta vidare med föreningshuset så att vi kan besiktiga detta.
Vi har byggt en handikapp toalett, fixat dörrarna, tätat huset och påbörjat spackling.
El, vatten och avlopp är på gång att kopplas in. Då det är ett litet antal medlemmar som
haft möjlighet kunnat deltaga i arbetet med föreningshuset har leadergruppen beslutat
köpa in tjänster av bl.a. grävningsarbetet.

Styrelsen träffades den 27 januari där vi gick igenom ekonomin och har börjat planera
för 2021. Vi kommer att ha ett nytt styrelsemöte den 24 februari och därefter skickar vi
ut årets agenda till er.

Lördagen den 13 februari är det årsmöte på distriktet. Alla medlemmar är välkomna att
deltaga. Mötet kommer i år att vara digitalt och genomföras i zoom. Se bifogad fil.
TID: Lördagen den 13 februari 2021 klockan 10:00.
ANMÄLAN: Du gör anmälan på www.biodlarna.se
Klicka på Skåne, scrolla sedan ner till årsmötet, klicka och välj inbjudan. Här kan du
också läsa alla årsmöteshandlingar.

Den som inte har zoom måste ladda ner programmet. Instruktioner på hur man gör
finns i bifogad fil. Den som har zoom men inte den senaste versionen gör klokt i att
uppdatera till senaste versionen.

Testmöte äger rum fredagen den 12 februari klockan 17:00-18:00 via zoom.
/Styrelsen