Byggdagbok 6

Handikappanpassning av vårt föreningshus anser vi vara viktigt så att alla kan få en chans att delta.
Detta är även ett krav från kommunen för att vi skall få börja bruka vårt nya föreningshus. Utöver att vi var tvungna att göra en större handikapptoalett, så behövs det även en ramp in i huset.
Vi har tittat på lite olika lösningar, både färdiga nya ramper i aluminium, begagnade ramper eller att bygga själv. Slutligen fick priset vara avgörande och vi har därför under tidig vår börjat bygga på vår handikappramp och trappa.
Rampen görs i tryckimpregnerat virke som vi köper från den lokala bygghandeln i byn, Önnes Trä- och Byggvaror. Det är många bestämmelser att följa för att rampen skall vara godkänd, som att lutningen måste vara rätt och att en rullstol inte skall rulla av.
Under samma tid har det grävts för avlopp, vatten och el som skall kopplas ihop med skolan. Två dagar kämpade de på med grävning både på utsida och insida, samt att de var tvungna att gräva över vägen.
JKN ställde upp med grävare och maskinist under dessa dagar och vi fick då även hjälp med att ordna till tomten runtom föreningshuset. Swerock i Önnestad sponsrade oss åter med all grus.

Nästa

Föregående