Byggdagbok 8

I helgen som var kom vi ytterligare ett steg närmare målet att kunna få huset klart.
Då vi köpt ett bod-hus behövde mattorna skarvas mellan var del av huset. Dessutom har vi byggt om/utökat handikappstoaletten så att den ska möta dagens högre ställda krav. Vi fick här ta hjälp av kunnigt yrkesfolk då vi inte har hittat denna kunskap bland medlemmar.


Ena dagen rensades skarvarna mellan husdelarna och läkt skruvades på plats.
Alla skarvar hyvlades ned och primades samt spacklades.


Nästföljande dag slipades allt som spacklats och primades för att sedan limma dit mattorna som svetsades på rätt sätt. I alla dörrhål lades mattor så vi slipper införskaffa trösklar.

Nästa

Föregående