Bifor 2021

Tiden går fort, och snart är det dags att invintra våra små vänner. När du invintrar är upp till dig, men Bifor är alltid bra att ha när det är dags för det.
Medlemmar får ett riktigt bra pris, och vi bjuder även in ickemedlemmar att handla bifor genom oss. All information hittar du på https://kristianstadsbf.se/bifor-bestallning-2021/ , men snabba på, Erbjudandet går ut den sista juli!

Du glömmer inte Tisdagarna?

Varenda Tisdag kl 18.00 nu under säsongen träffas vi i bigården. Träffa gamla och nya biodlare och prata bi när vi gått igenom bikuporna.
Är du inte biodlare, men nyfiken på vad det innebär? Även du är välkommen.
Vår barn och ungdomssektion kämpar på, så varför inte låta ditt barn komma in i biets underbara värld.
Vi finns på Agronomvägen i Önnestad.
Välkomna!

Arbetsdag/ar i föreningshuset och bigården

För att ta ett ordentligt ryck i föreningshuset har vi planerat ett antal fasta dagar med början lördagen den 17/4 sedan 1/5 och 15/5.
Vi har planerat att skötsen av bigården börjar på tisdagar from den 20/4 och utöver göromålen runt biodlingen kan vi säkert ta tag i moment i föreningshuset.
Under dessa dagar gör vi allt för att få det fint och färdigställt i föreningshuset så att vi kan genomföra en slutbesiktning och äntligen få ta det i bruk.
Utöver det skall tomten snyggas till, gräsfrö och biblandningar kommer att finnas på plats.
Saker som skall göras:
Inreda handikappstoalett
Målning
Spika kabel
Fixa med lister

Ta med de verktyg du känner dig bekväm med, en del kommer finnas där. Ju fler vi är destu fortare blir vi klara.