Behöver du etiketter?

Nu när det börjar bli dags att skatta upptäcker många att etiketterna inte räcker.
Du vet väl att det skall göras en bedömning/år för att få använda dom?
Honungsbedömning kommer ske enl vad som står i kalendern, första chansen är den 14:e Juni, men du kan lämna in dina burkar redan nu. Se till att allt som behövs är med och att burken INTE har etikett.

Årets första föreningsträff 10/1 18.30

God fortsättning och varmt välkomna till ett nytt spännande år i vår
förening.
Föreningens första träff är måndagen den 10 januari kl. 18:30 i
vårt föreningshus på Agronomvägen, Önnestad.
Robert Lindsjö tillsammans med övriga medlemmar i
honungsbedömnings kommittén kommer att informera om SBR´s
nya regelverk och hur bedömning av honung i vår förening kommer
att ske framöver.
Därefter kommer vi tillsammans att prata om föreningshuset,
bigården och vår container som vi så småningom behöver tömma
samt övriga punkter som ni tycker att vi behöver ventilera.

Vi följer FHM och anpassar oss efter de krav som ställs.
Gå gärna in och titta på vår hemsida inför våra träffar med tanke på
restriktioner, som kan komma att ändras med kort varsel.

Varmt Välkomna
Styrelsen