Pollineringsvecka 15-23 maj 2021

Pollinerare- superhjältarna i naturen

Det finns ca 900 000 olika sorters insekter i världen, av dessa är 250 arter olika humlor och i bara Sverige har vi 38 olika sorters humlor och 260 olika arter med solitärbi. Men det är inte bara humlor och bi som pollinerar, även blomflugor, skalbaggar, flugor och fjärilar är viktiga.

75% av jordens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av att bli pollinerade av bin och/eller humlor. Både kvalitén och kvantiteten på grödorna blir bättre vid pollineringen. Pollinering är i stort sett gratis, men är värld miljarder. Insekter som pollinerar ger mångmiljardvärden, något vi lätt tar för givet då vi knappt lägger märke till dom. Det ekonomiska värdet på pollineringen globalt uppskattades 2015 till 235-577 miljarder US dollar.

I Sverige räknar man med att en skörd ökar med ca 1/3 vid utsättning av honungsbi på ett fällt. Många av världens viktigaste grödor är helt beroende av pollinering, som kaffe, kakao, vanilj och mandarin.

Viktigast av allt är att pollineringen är helt livsavgörande för vårat ekosystem världen över. 90% av de vilda växterna är helt eller delvis beroende av pollinering. Växter som ger mat och skydd åt djuren.

Rapporter visar att 30% av våra insekter globalt har försvunnit och i Sverige är 1/3 av våra vilda biarter hotade. De största orsakerna till utrotningen av bin och andra insekter är den monokultur som idag råder inom jordbruket värden över, samt användningen av bekämpningsmedel. Men även att vi vill hålla rent och snyggt omkring oss. Vägkanter hugs ner och besprutas, grönområden klipps och vi trimmar ner allt i våra trädgårdar och städar under döda träd och buskar.

Hur kan vi hjälpa våra vilda pollinatörer?

– Låta bli att klippa grönytor och låta dessa få växa upp till ängar
– Vänta med att klippa vägkanterna tills blomställningarna har fröat av sig
– Bönderna planterar bi och insektsvänliga växter på extraytor 
– Inte använda gifter
– Städa mindre i trädgårdarna
– Sätta upp insektshotell
– Plantera bi och insektsvänliga växter i trädgården
– Sätta ut vatten till insekterna
– Växter som bi, humlor och andra insekter tycker om:
– Sälg och andra videarter
– Maskrosor
– Raps
– Vitklöver
– Honungsfacelia
– Blommande örter
– Kärleksört
– Fjärilsbuske
– Vildhallon
– Tistel
– Lavendel