Skördefest i Kristianstad

Kristianstadsbygdens Biodlarförening bjuder in föreningens samtliga medlemmar att deltaga och besöka årets ”Skördefest Kristianstad” som går av stapeln lördagen den 25 september 2021.

Kristianstadsbygdens Biodlarförening har under många år arrangerat ”Föreningens Dag”.

Viktigt med detta är att kunna ge allmänhet information om biodling, utställa produkter för biodling och försäljning av honung m.m.

Styrelsen beslöt att föreningen genomför sin ”Föreningens Dag” med att deltaga på årets

”Skördefest Kristianstad” i Tivoliparken, lördagen den 25 september. Arrangerats av Kristianstads Trädgårdsförening i samarbete med ett antal ideella föreningar och av kommunen.

Arrangemanget görs i Tivoliparken som en stor marknad. Många utställare av producenter i närområdena med frukt och grönt och med många förädlade produkter samt möjlighet att fynda växter.  Mat och dryck säljes vilket gör detta till en heldag för hela familjen. Dag är lördagen den 25 september och marknaden pågår mellan kl. 11.00 – 17.00. Alla utställare kommer att kunna köra in med bil på området från kl. 8.00 och måste ha lastat av och lämnat området med bil senast kl. 10.30. Parkering av bil sker på allmän plats. Vid ankomst av utställare ger arrangör vidare instruktioner.

Kristianstadsbygdens Biodlarförening hyr plats för två Pop up-tält och några bord, 6 x 3 mtr.

Föreningen kommer att ha visning av kupmaterial, vaxavtäckare, slunga, diverse redskap, bijacka, bihandskar, broschyrer och foldrar om biodling, visningskupa med bi, försäljning av honung, diverse honungs-/vaxprodukter samt delar ut ballonger till barnen.

Föreningen behöver Din hjälp med att vid monterplats, sälja honung, ge allmän formation om biodling, om Kristianstadsbygdens Biodlarförening, om föreningsbigården m.m.

Vi börjar kl. 8.00 med uppställning av tält, bord, uppsättning av honungsburkar m.m.m.m.

Marknaden är öppen för allmänheten mellan kl. 11.00 – 17.00.

Några av oss behöver vara vid borden under denna tid, men viktigt är att vi turas om, några i taget, kanske 3 – 5 personer/medlemmar samtidigt.

Tag med Din honung och de produkter Du vill skall säljas. Föreningens koncept är att vi alla hjälps åt att sälja varandras honung och produkter.

Viktigt är att smakprover finns vid varje honungs sort, så kunden kan välja vid köpet av honung.

Priset är lika för burkar av samma volym, 700-grams 100 kr, 500-grams 80 kronor, 350-grams 60 kr.

Styrelsen har förslag (frivilligt) att fem (5) kronor för varje såld honungsburk går till föreningen som hjälp att täcka en del av kostnaden för utställningsdagen.

Har Du möjlighet och är intresserad att hjälpa till;

Anmäl Dig till leif@kristianstadsbf.se alt. till Leif Persson på mobil nr 0722-337006. Meddela vilken tid mellan kl. 11.00 – 17.00 Du kan deltaga, också om Du kan vara med vid uppstarten kl. 8.00 – 10.30. Anmäl Dig senast fredagen den 24 september.

OBS! ha Ditt eget Swishnr. väl synligt för Tänk på när Du gör försäljning av Dina produkter att kund och växel vid eventuell kontant betalning av kund!