Arbetsdag/ar i föreningshuset och bigården

För att ta ett ordentligt ryck i föreningshuset har vi planerat ett antal fasta dagar med början lördagen den 17/4 sedan 1/5 och 15/5.
Vi har planerat att skötsen av bigården börjar på tisdagar from den 20/4 och utöver göromålen runt biodlingen kan vi säkert ta tag i moment i föreningshuset.
Under dessa dagar gör vi allt för att få det fint och färdigställt i föreningshuset så att vi kan genomföra en slutbesiktning och äntligen få ta det i bruk.
Utöver det skall tomten snyggas till, gräsfrö och biblandningar kommer att finnas på plats.
Saker som skall göras:
Inreda handikappstoalett
Målning
Spika kabel
Fixa med lister

Ta med de verktyg du känner dig bekväm med, en del kommer finnas där. Ju fler vi är destu fortare blir vi klara.